SPOTKANIE Z SZYMBORSKĄ

IK logo 2017

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach jest Beneficjentem Programu Instytutu  Książki Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.                 

W ramach zadania zakupiono:

- komputer stacjonarny – 4 szt.

- monitor – 4 szt.

- klawiatura – 7 szt.

- słuchawki – 7 szt.

- głośniki komputerowe – 5 szt.

- mysz przewodowa – 7 szt.

- UPS APC BX950MI-FR – 4 szt.

- MS WINDOWS 11 Pro – 4 szt.

- Program Corel DRAW Graphic Suite 2021 – 1 szt.

- urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-C357F – 1 szt.

- Zestaw Rozszerzony z Genibotem i matą do kodowania – 1 szt.

-  LEGO Mindstorms 51515 Wynalazca robotów – 1 szt.

Koszt ogółem zadania wynosił 35 300 zł, z tego 30 000 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.bibliotekabelzyce.pl/

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.bibliotekabelzyce.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę PgDn - przewinięcie strony w dół

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Widelska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815172305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce, biblioteka mieści się na pierwszym piętrze Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach.

1. Dostępność wejścia do budynku. Przed głównym wejściem do budynku w którym mieści się biblioteka znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek nie posiada windy dostosowanej do samodzielnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku, prowadzą do niej schody.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biblioteką pod numerem telefonu 81 517 23 05.

Strona posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

możliwość powiększenia strony do szerokości ekranu,

tryb nocny.

Serdecznie zapraszamy do wzięca udziału w Festiwalu edukacyjno - promocyjnym "Pasieka" w Bełżycach organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Belżycach. Wszystkie niezbędne informacje o Festiwalu znajdą Państwo w załącznikach.

 

 

Zapraszamy na kolejną edycję Narodowego Czytania!